Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver nøje sammensat og består af fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er blevet udvalgt på baggrund af deres kompetencer indenfor økonomi, ledelse, HR og pædagogiske faglighed. Således sikrer institutionen at bestyrelsen kan kvalitetssikre det pædagogiske daglige arbejde men også at ledelsen efterlever god praksis indenfor økonomistyring, håndtering af personale og beboere.

Formanden for bestyrelsen Geert Jørgensen har arbejdet som direktør for LOS - De private sociale tilbud i knap 30 år og har fornyligt startet sin egen konsulentvirksomhed. Fra den stilling har han oparbejdet ekspertviden om lovgivningen for private sociale tilbud, har deltaget i ministerielle arbejdsgrupper og kommissioner om magtanvendelse, i forskning på området og udviklet nye tilbud. Som vist i det vedhæftede CV har han stor erfaring med bestyrelsesarbejde og fungerer som bestyrelsesformand i lignende tilbud. Han vil derfor være en stor ressource som bestyrelsesformand fordi han både har bred faglig erfaring med området men også har et indgående kendskab til bestyrelsens rolle som styringsorgan for den private institution

Formandens kompetencer bliver suppleret af Christel Agerbek som fra sin forhenværende stilling som leder af modtagercenter for uledsagede unge under 18 år (Center Gribskov) har viden og ledelseserfaring fra Røde Kors arbejde med mindreårige flygtninge. Med Christel i bestyrelsen vil bostedet have et medlem der både kan kvalitetssikre økonomistyringen, føre tilsyn med personaleledelsen samt har bred erfaring med målgruppen.

Mette Holm er kandidat i Psykologi og Kommunikation samt bachelor i Sociologi. Hun har bl.a. en solid erfaring med efterværn for unge med flere diagnoser.

Burkay Kart har som Cand.Merc.Jur. og erhvervsjuridisk rådgiver i Ledernes Hoved-organisation en dyb indsigt i ledelse, økonomi og generel virksomhedsjura, herunder kontraktret og konsulentaftaler.