Personale

Personalet har relevant uddannelse eller erfaringsmæssig baggrund indenfor følgende områder:

- Unge i krise

- Traumer og PTSD

- Torturofre

- Selvskade

- Identitetsforstyrrelser

- Forbrug eller Misbrug

Ansatte på tilbuddet

Der er på tilbuddet ansat personale, der har mangeårig erfaring med målgruppen. Personalet har lang erfaring fra arbejdet på Røde Kors centre for uledsagede mindreårige eller som professionel bisidder og repræsentant for målgruppen. Derudover er der ansat personale med erfaring fra undervisning i specialtilbud, til støtte og motivation af den unge i skolemæssig sammenhæng og aktivitetsforløb.