Værdigrundlag

Vi ser det som vores vigtigste opgave, at skabe tryghed for alle beboere gennem tillidsfuldt og udviklende samvær. Under hensyntagen til den unges opvækst samt etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund, vil vi guide og vejlede den unge i, at forene den medfødte kultur med den nye. Vi inddrager den unge i alle beslutninger omkring denne, og opmuntrer via respektfulde, anerkendende tilgange til en naturlig og sund relationsdannelse samt rodfæstelse i og til dels uden for lokalområdet. Herigennem tilsigtes det, at skabe de bedst mulige betingelser for den unges identitetsdannelse og selvstændiggørelse.


Vores faglige målsætning

Sunde tilknytningsforhold er af altafgørende betydning for børn og unges trivsel og udvikling Da de børn og unge, som vores tilbud særligt retter sig mod, alle har oplevet tab af tilknytning, er det essentielt for os, at det samlede personale er i stand til at etablere en positiv, tillidsfuld og kontinuerlig relation til de unge på tilbuddet.


Metoder

  1. - STROF-modellen (for at skabe tydelige, forudsigelige og trygge rammer for de unge)
  2. - Anerkendende pædagogik (for igennem den gode relation at sikre den positive trivsel og udvikling.)
  3. - Motiverende Interview (for at opmuntre og styrke den unges egen motivation i livet)
  4. - Low arousal (med særlig fokus på traumatiserede unge. For at forebygge og håndtere konflikter på en positiv og konstruktiv måde)


Tilbuddet

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag og faglige målsætning, vil vi på tilbuddet skabe et hjem for den unge, hvor gensidig respekt, plads til forskellighed, humor og glæde altid vil stå øverst på dagsordenen.

Der vil være fokus på ressourcer og kompetencer. Med afsæt i den unges egne ressourcer og kompetencer, vil vi lave læringsmål, der tilsigter at støtte den unge i en tryg og meningsfuld selvstændiggørelse.