Paideia Skoven er et almindeligt socialpædagogisk opholdssted, godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, efter § 66, stk. 1, nr. 5 med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 12-18 år med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Se uddybende beskrivelse nedenfor.


På Tilbudsportalen kan du finde vores to afdelinger: Det Hvide Hus og Det Gule Hus


MERE OM VORES MÅLGRUPPE

Målgruppen er børn og unge med anden etnisk baggrund i alderen 12-18 år, som:

  • Er udsat for negativ social kontrol og andre æresrelaterede konflikter
  • Oplever sociale problemer og -udfordringer, der eksisterer i ghettoer og andre socialt udsatte boligområder
  • Er udsat for voldelige overgreb
  • Oplever omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser
  • Udviser selvskadende adfærd eller afvigende adfærd
  • Udviser udadreagerende- eller indadreagerende adfærd
  • Befinder sig under høj stressbelastning, herunder børn og unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for totur

Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år


Vi er specialiserede i børn og unge med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Herunder børn af indvandreforældre, børn fra romamiljøet og det somaliske miljø samt uledsagede flygtninge og mindreårige flygtninge med ledsagerrelationer i Danmark.


LEDIGE PLADSER

I anledningen af åbningen af vores nye afdeling har vi 

5

ledige pladser

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os gennem kontaktformen nederst på siden eller skriv direkte til Nicolai Skal, vores daglige leder, på Nicolai@paideiaskoven.dk

Vi glæder os til at høre fra dig


LÆS MERE

Vores mission, vision og værdigrundlag

Vores personale, pædagogiske tilgang, metoder og redskaber

Vores bestyrelse, deres viden og kompetencer

Se vores to afdelinger samt vores flotte omgivelser


SEND OS EN BESKED