Paideia Skoven er et almindeligt socialpædagogisk opholdssted, godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, efter § 66, stk. 1, nr. 5 med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vores målgruppe er børn og unge med flygtninge- og etniskminoritetsbaggrund i alderen 12-18 år, som oplever omsorgssvigt, selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, afvigende adfærd eller andre sociale problemer samt børn og unge, som er eller har været udsat for høj stressbelastning, herunder unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for totur. Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Du kan finde os på tilbudsportalen, klik her


LEDIGE PLADSER

Vi arbejder på at åbne en ny afdeling og har i den forbindelse ledige pladser

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os gennem kontaktformen nederst på siden eller ringe til forstander Abbas Aldamim på +45 6163 2030

Vi glæder os til at høre fra dig


LÆS MERE

Vores mission, vision og værdigrundlag

Vores personale, pædagogiske tilgang, metoder og redskaber

Vores bestyrelse, deres viden og kompetencer

Se vores to afdelinger samt vores flotte omgivelser


SEND OS EN BESKED