Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)

Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Målgruppen er uledsagede mindreårige flygtninge, og mindreårige med ledsagerrelationer i Danmark. 

Der er ansat personale med erfaring fra undervisning i specialtilbud, til støtte og motivation af den unge i skolemæssig sammenhæng.

Paideia Skoven tilsigter at give hvert enkelt barn den behandling barnet har behov for, samt brug for ift. barnets baggrund, vilkår og ressourcer. Personalet differentiere derfor deres tilgang og forventninger således at de kan tilpasses hvert enkelt barn. Det er vigtigt for os at afgrænse os fra princippet om samme behandling, da der kan være en betydelig forskel i de unges baggrund og oplevelser/lidelser.

Aktiviteterne på opholdsstedet, omfattende såvel fritids-, weekend- og ferieaktiviteter, struktureres, gentages og tydeliggøres i et samspil mellem aktivitetsmedarbejdere og de unge.

''Aktivitet er sundt for krop og sjæl, giver sammenhold og fællesskab, og skaber et' frirum, hvor alt andet glemmes for en stund''