Paideia Skoven er et almindeligt socialpædagogisk opholdssted, godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, efter § 66, stk. 1, nr. 5 med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 12-18 år med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Se uddybende beskrivelse nedenfor.


På Tilbudsportalen kan du finde vores to afdelinger: Det Hvide Hus og Det Gule Hus


MERE OM VORES MÅLGRUPPE

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-18 år, som oplever omsorgssvigt, selvskadende adfærd, tilknytnings-forstyrrelser, afvigende adfærd eller andre sociale problemer samt børn og unge med stressbelastning, herunder børn og unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for totur. Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vi er specialiserede i børn og unge med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Herunder børn af indvandreforældre, børn fra det danske romamiljø samt uledsagede flygtninge og mindreårige flygtninge med ledsagerrelationer i Danmark.


LEDIGE PLADSER

I anledningen af åbningen af vores nye afdeling har vi 

6

ledige pladser

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os gennem kontaktformen nederst på siden eller ringe til forstander Abbas Aldamim på +45 6163 2030

Vi glæder os til at høre fra dig


LÆS MERE

Vores mission, vision og værdigrundlag

Vores personale, pædagogiske tilgang, metoder og redskaber

Vores bestyrelse, deres viden og kompetencer

Se vores to afdelinger samt vores flotte omgivelser


SEND OS EN BESKED